5 INSPIRACJI NA MARKETING W WYSZUKIWARKACH DLA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH (ebook)

MARCIN KOWALIK
5 INSPIRACJI NA MARKETING W WYSZUKIWARKACH DLA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ebook Tagus
Compartir:

5 INSPIRACJI NA MARKETING W WYSZUKIWARKACH DLA AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH (ebook)

MARCIN KOWALIK

Google i inne wyszukiwarki jest dla wi?kszo?ci z nas podstawowym ?ród?em informacji. Nic wi?c dziwnego, ?e marketing w wyszukiwarkach w?a?nie stanowi spor? cz??? bud?etów reklamowych wielu podmiotów tworz?cych rynek ubezpiecze?. Zarówno ubezpieczyciele, po?rednicy w postaci multi-agencji, jak i sami agenci ubezpieczeniowi powinni posiada? podstawowe umiej?tno?ci pozyskiwania klientów z wykorzystaniem marketingu w wyszukiwarkach w?a?nie. W tym inspiruj?cym dokumencie autor pokazuje na 5 przyk?adach, jak w nowoczesny sposób podej?? do dzia?a? marketingowych dla produktów ubezpieczeniowych w wyszukiwarkach

Detalles

  • Editorial: E-BOOKOWO.PL
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9788378596370
  • Formato: EPUB
  • DRM Si