DAIMONES (ebook)

MASSIMO MARINO
DAIMONES ebook Tagus
Compartir:

DAIMONES (ebook)

MASSIMO MARINO

Descrierea c?r?ii:
Dup? o invazie mortal? ?i t?cut? supravie?uitorii r?mân dezorienta?i, îngrijora?i ?i sfâ?ia?i de durere. Un Prim Contact ?i o Apocalips? cu r?d?cini vechi  de milioane de ani.  Dan Amenta se treze?te într-o diminea?? ?i descoper? c? lumea s-a schimbat.  Moartea s-a întins peste toat? planeta. Cu toate acestea, Dan ?i familia lui au r?mas neatin?i. Începe s?-i fie team? c? sunt singurii trei oameni în via?? de pe P?mânt. Nu sunt. Eforturile lor de a supravie?ui ?i de a lua leg?tura cu al?ii dezv?luie adev?ruri tulbur?toare despre exterminarea specie umane. Dan o g?se?te pe Laura care-i dezv?luie ?i mai multe. Prezen?a ei – o tân?r? seduc?toare ?i tumultuoas? – ridic? problema conceptului etic ?i moral în aceast? nou? realitate. Apoi experien?ele supranaturale relatate de al?i supravie?uitori îl oblig? pe Dan s? caute explica?ii în propriul s?u trecut. Amintirile halucina?iilor din copil?rie îl lovesc cu for?a unui ciocan, f?cându-l s? se confrunte cu un secret vechi de milioane de ani. Planeta P?mânt este în mâinile unei puteri str?vechi, pe care Dan nu ?i-ar fi putut-o imagina ?i pe care nu îndr?zne?te s-o nesocoteasc?...  “Oricât de bine inten?iona?i ar fi fost, cruzimea î?i i?ea capul mereu de dup? vreun col?." Un prim contact ?i o colonizare extraterestr? s?desc semin?ele în trilogie pentru prefacerea galactic? ?i r?zboaiele cu extratere?trii.  

Detalles

  • Editorial: BABELCUBE INC.
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9781633393783
  • Formato: EPUB
  • DRM Si