DE LA MAHOMED LA BURJ KHALIFA: UN CURS INTENSIV DE 2000 DE ANI DE ISTORIE A ORIENTULUI MIJLOCIU (ebook)

MICHAEL RANK
DE LA MAHOMED LA BURJ KHALIFA: UN CURS INTENSIV DE 2000 DE ANI DE ISTORIE A ORIENTULUI MIJLOCIU ebook Tagus
Compartir:

DE LA MAHOMED LA BURJ KHALIFA: UN CURS INTENSIV DE 2000 DE ANI DE ISTORIE A ORIENTULUI MIJLOCIU (ebook)

MICHAEL RANK

Aceast? carte este destinat? celor pentru care cultura ?i istoria Orientului Mijlociu constituie o noutate. A fost scris? pentru a prezenta succint ?i clar informa?ia respectiv? ?i este divizat? în 25 de capitole concise. Fiecare capitol poate fi citit în aproximativ cinci minute ?i este dedicat unui subiect major din istoria Orientului Mijlociu, precum începuturile Islamului, Cruciadele, Gingis Han ?i începuturile Israelului în 1948. Pentru a facilita în?elegerea capitolului, acesta începe cu dou? enun?uri: ideea principal? ?i de ce capitolul e important pentru tine.
Scopul c?r?ii de fa?? nu este s? ofere informa?ie exhaustiv? despre toate culturile ?i regiunile Orientului Mijlociu; o astfel de lucrare ar fi mai voluminoas? decât Enciclopedia Britanic?. Cartea ofer? în schimb o imagine clar? ?i simpl? a fiec?rui subiect, pornind de la presupunerea c? cititorul cunoa?te pu?ine despre subiectul tratat. Cei care vor s? cunoasc? mai multe sunt invita?i s? consulte lista bibliografic? ata?at? la sfâr?itul c?r?ii. Cei care a?teapt? un discurs îndelungat referitor la subiectele tratate sunt sf?tui?i s? consulte alte c?r?i, inten?ia autorului fiind cea de a oferi un curs intensiv. 

Detalles

  • Editorial: FIVE MINUTE BOOKS
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9781633395732
  • Formato: EPUB
  • DRM Si