KDE KON?Í VŠECHNY SNY (ebook)

PIERLUIGI DI COSIMO
KDE KON?Í VŠECHNY SNY ebook Tagus
Compartir:

KDE KON?Í VŠECHNY SNY (ebook)

PIERLUIGI DI COSIMO

Krátce o knize:
Kde kon?í všechny sny a kde za?íná život? Nebo kde kon?í život a za?ínají sny?
To jsou  otázky, se kterými se setkáme, když budeme sledovat dobrodružství Petra a Pamely. Na ?ádcích tohoto p?íb?hu je budeme doprovázet na fantastické cest? na místo i p?i návratu z n?j zp?t, místo, které si každý z nás vytvo?il ve své vlastní mysli, díky své vlastní ví?e, nebo díky vlastnímu p?esv?d?ení, že nic nekon?í navždy. Když p?ekonáme naše obavy, pak se setkáme s našimi sny, o které budeme muset pe?ovat jako o malé d?ti. A spolu se dv?ma hrdiny p?íb?hu se budeme muset o n? postarat, aby se jim nic zlého nestalo, vychovávat je a bojovat za n?,  snažit se je realizovat s veškerou energií, kterou nám samotné sny p?edávají. To je naše podstata bytí. P?estat v??it v tyto sny nebo je nenásledovat, by nás uvedlo do bolestí a zanechalo nás s hrstkou prachu v ruce. A práv? v tomto okamžiku, všechno a my, ve skute?nosti kon?íme, to je okamžik, ve kterém kon?í život. Budou um?t  Petr s Pamelou bojovat proti ne?emu skute?nému ale neur?itému? Budou um?t nalézt tuto nitku, která sjednotí jejich sny, aby se návratili zpátky do života a žili jejich sny? 

Detalles

  • Editorial: BABELCUBE INC.
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9781633394544
  • Formato: EPUB
  • DRM Si