Novedad

LA LLUITA PER LA TERRA. SOLIDARITATS PAGESES I CONFLICTIVITAT RURAL A LA REGIÓ DE GIRONA (1931-1936) (ebook)

PERE, BOSCH I CUENCA
LA LLUITA PER LA TERRA. SOLIDARITATS PAGESES I CONFLICTIVITAT RURAL A LA REGIÓ DE GIRONA (1931-1936) ebook Tagus
Compartir:
Novedad

LA LLUITA PER LA TERRA. SOLIDARITATS PAGESES I CONFLICTIVITAT RURAL A LA REGIÓ DE GIRONA (1931-1936) (ebook)

PERE, BOSCH I CUENCA

Descripción / Resumen (Catalán): En aquest llibre es ressegueixen les formes de mobilització i socialització, els esforços organitzatius, les anàlisis i els programes reivindicatius i, finalment, els enfrontaments socials que es van donar a la regió de Girona durant els anys de la Segona República, al voltant de La lluita per la terra. Al mateix temps, s'intenta relacionar aquests enfrontaments amb amb els que es produïen a d'altres territoris (i no pas només a la zona estrictament rabassaire) per tal d'integrar-los en una visió general de país. Es tracta, en definitiva, d'intentar superar una visió exclusivament centrada en la problemàtica rabassaire i entendre la complexitat de la lluita que es produïa a Catalunya. Descripción / Resumen (Español / Castellano): En este libro se subrallant las formas de movilización y socialización, los esfuerzos organizativos, los análisis y los programas reivindicativos y, finalmente, los enfrentamientos sociales que se dieron en la región de Girona durante los años de la Segunda República, alrededor de la lucha por la tierra. Al mismo tiempo, se intenta intenta relacionar estos enfrentamientos con con los que se producían en otros territorios (y no sólo en la zona estrictamente rabassaire) para integrarlos en una visión general de país. Se trata, en definitiva, de intentar superar una visión exclusivamente centrada en la problemática rabassaire y entender la complejidad de la lucha que se producía en Cataluña.

Detalles