LLEGIR LA BÍBLIA. PLA DE LECTURA EN TRES ANYS (ebook)

RAMON RIBERA-MARINÉ
LLEGIR LA BÍBLIA. PLA DE LECTURA EN TRES ANYS ebook Tagus
Compartir:

LLEGIR LA BÍBLIA. PLA DE LECTURA EN TRES ANYS (ebook)

RAMON RIBERA-MARINÉ

Ramon Ribera-Mariné, monjo de Montserrat, ens fa una proposta senzilla per llegir la Bíblia sencera en un termini de tres anys. Se n'exclouen els textos més coneguts: els quatre evangelis i els salms. I els textos s'ordenen seguint l'any litúrgic en tots tres cicles. Com diu Ramon Ribera 'pel fet de ser cíclic, això és, sense començament, ens permet d'iniciar la lectura a qualsevol època de l'any en què hom té la idea d'esdevenir lector, o millor, bibliòfil, o sigui, amic de la Bíblia'. Una de les conseqüències més visibles del Concili Vaticà II ha estat l'aproximació a la Bíblia per part de molts cristians. La renovació litúrgica i múltiples iniciatives molt diverses han fet de molts textos de la Bíblia punts de referència fonamentals per a l'espiritualitat de molts homes i dones de les nostres comunitats cristianes. Tot plegat, però, a la pràctica ha comportat un coneixement una mica esbiaixat del Llibre. Esbiaixat en dos sentits: perquè molta gent llegeix únicament el Nou Testament, i encara només els evangelis. I perquè de vegades ens hi atansem amb unes expectatives o uns temors que en dificulten la comprensió.

Detalles

Otros libros del autor