ÎNDEMN (ebook)

DUMITRU PARASCA
ÎNDEMN ebook Tagus
Compartir:

ÎNDEMN (ebook)

DUMITRU PARASCA

  Volumul intitulat "Îndemn" cuprinde un numar de poezii ce apar?in poetului Dumitru Parasca, pe care îmi permit s?-l numesc a?a deoarece, citindu-i versurile, a? putea spune c? m-a convins. Poeziile sunt rodul luptei ?i talentului h?r?zit de puterea divin?. Lupt?, pentru c? a?a cum spune însu?i autorul, el "pentru fiecare bucurie a luptat la milimetru". Tema principal? a acestor poezii este cea a iubirii, a iubirii pentru aproapele s?u, a?a cum îl nume?te de multe ori ?i care nu este altcineva decât fiin?a iubit?. De asemenea, aspira?iile ?i fr?mânt?rile oamenilor determinate de rela?iile sociale, tradi?ie, de frumuse?ea obiceiurilor, a zonei in care a locuit poetul : "La hor?", "Colind?" ?i familia, mai ales mama : "Gând pentru mama", "Suflet de mam?", sunt teme ale acestor poezii. Autorul surprinde în poeziile sale aspecte concrete din via?a de adolescent, apoi de tân?r ?i de om matur: "Discu?ii despre suflet", "Fragment de via??". Poeziile sunt scrise într-o ordine cronologic?, începând cu cele de la vârsta studen?iei. Cel mai important moment din via?a sa îl constituie întâlnirea cu dragostea. Ca pentru orice tân?r, este un eveniment deosebit, este momentul cel mai fericit. Pe iubit? el o nume?te Bujorel. Este o dragoste sincer?, frumoas?, durabil?. Autorul ne poveste?te cum a cunoscut-o ?i cum s-a îndr?gostit de cea care-i va deveni so?ie înc? din timpul studen?iei. Lecturând poeziile, cititorii vor descoperi etapele maturiz?rii unui tân?r, momentele prin care trece acesta cu frumuse?ea dar ?i cu greut??ile care apar, din p?cate, în fa?a îndr?gosti?ilor. Îns? important este cum s? dep??im obstacolele ?i cum s? ajungem acolo unde ne dorim. Tinerii no?tri, c?s?tori?i acum, î?i doresc, la început, o cas? a lor. Vor reu?i s?-?i împlineasc? visele. Prin ce ? Prin dragoste, în?elegere ?i sprijinindu-se unul pe cel?lalt în toate momentele vie?ii. Este un exemplu concret de trecere a timpului în aceste poezii, începând cu anul 1992 ?i pân? în anul 2011. Vom g?si momentul 1989, 2000 ?i anii care au urmat. Recomand acest volum tuturor vârstelor îns?, cei tineri, mai ales, se vor descoperi în aceste poezii ?i vor avea de înv??at cum se dobânde?te ceea ce-?i dore?ti în via?? ?i aici m? întorc la cuvintele autorului, prin lupt?, perseveren?? ?i sprijin din partea celor dragi. Au învins la o vârst? tân?r?, sunt ferici?i, au familia lor, un copil, le sunt aproape prietenii, cunoscu?ii, iar cel mai important , dragostea care i-a unit a r?mas aceea?i ca la început. Sper c? v-am convins ?i eu s? citi?i aceast? poveste de via?? în versuri, iar ea s? devin? pentru fiecare un îndemn.                                             Cu toat? dragostea,                                               prof. Elena Fî?cu

Detalles

  • Editorial: BOOKRIX
  • Año de edición: 2015
  • ISBN: 9783736893313
  • Formato: EPUB
  • DRM Si

Otros libros del autor