UVOD U SEDUKCIOLOGIJU - TEORIJU I PRAKSU POZITIVNOG I NEGATIVNOG ZAVO?ENJA (ebook)

CAROB KING
UVOD U SEDUKCIOLOGIJU - TEORIJU I PRAKSU POZITIVNOG I NEGATIVNOG ZAVO?ENJA ebook Tagus
Compartir:

UVOD U SEDUKCIOLOGIJU - TEORIJU I PRAKSU POZITIVNOG I NEGATIVNOG ZAVO?ENJA (ebook)

CAROB KING

Uvod u Sedukciologiju – Teoriju i praksu pozitivnog i negativnog zavo?enja by Carob King Ovo je knjiga za misaone i jezi?ne hedoniste. Ukoliko se ne želite kotrljati kroz život kao Bill Gates niz padinu morate biti svjesni znanja iz ove knjige. Bez sedukciološke pismenosti, to jest pismenosti iz pozitivnog i negativnog zavo?enja ostat ?ete na nivou ideološki "dovršenog majmuna". Zavodni?ko-antizavodni?ka kocka je ba?ena. Treba uz pomo? Sedukciologije prije?i preko mosta kojeg ?ine svi ideološki "dovršeni majmuni" (uklju?uju?i znanstvene, religiozne i misti?ne) te se ostvariti i nadograditi kao zavodni?ki "nedovršeni ?ovjek". Sedukciologija nije poput ostalih knjiga s negativnim naglaskom na ljubavno, politi?ko i marketinško zavo?enje ljubavnika, glasa?a i kupaca o ?emu su pisali Søren Aabye Kierkegaard, Jean Baudrillard, Robert Green i guruui muško-ženskog zavo?enja, ve? govori o cjelokupnom zavo?enju Svijet-svijesti na svim nivoima i u svim ljudskim djelatnostima, dokazuju?i vam da je zavo?enje u osnovi svega. Uo?it ?ete da u objašnjavanju na?ina na koji Svijet-svijest funkcionira uvijek nešto neobjašnjivo nedostaje. Budu?i da u poznatom nam svemiru ne postoji to?ka koja miruje, sve se pokre?e uz pomo? zavodni?kog na?ela odvo?enja na stranu, to jest zavodni?kog dinamizma. Vidjet ?ete da ništa ne zavodi, a da pri tom ne biva zavo?eno. Sedukciologija ?e vas pou?iti kako, kao osviješteni zavo?eni-zavodnik sedukciolog, promatrati Svijet-svijest kroz zavodni?ku paradigmu te kako se nadograditi i usavršiti kao sedukcioterapeut (uravnotežitelj vlastitog tijelouma) i sedukcionist (umjetnik življenja/zavo?enja - religije kojoj je Bog otišao na godišnji odmor). Vaše školovanje koje se sastoji od usvajanja znanstvenog, religioznog, misti?nog i drugog ideološkog znanja usmjerava vas, uvjetuje i stvara u vama navija?ki mentalitet potvrde pristranosti koja vam ne dozvoljava da na druga?iji na?in, vidite mislite i doživljavate Svijet-svijest. Sedukciologija razbija tu barijeru, blokadu i beton i otvara vas za druga?ija razmišljanja, poimanja, doživljavanja, djelovanja i pretvorbe. Živim s umije?em, dakle, svjesno i savjesno zavodim i bivam zavo?en! Knjiga je objavljena na hrvatskom jeziku, a razumiju je oni kojima je materinji srpski, bosanski ili crnogorski.

Detalles

  • Editorial: BOOKRIX
  • Año de edición: 2015
  • ISBN: 9783736878761
  • Formato: EPUB
  • DRM Si

Otros libros del autor