WESTERFLOYCE'UN NE?ESI (ebook)

MATTHEW W. GRANT
WESTERFLOYCE'UN NE?ESI ebook Tagus
Compartir:

WESTERFLOYCE'UN NE?ESI (ebook)

MATTHEW W. GRANT

Kusursuz küçük bir s?rr? olan minicik bir k?z…
??renç bir s?rr?n olmas?na ra?men herkes senin kusursuz oldu?unu dü?ünürse ne yapars?n? Bu, Westerfloyce’un Ne?esi, Minicik sesli minicik k?z?n hikâyesindeki maceran?n sadece ba?lang?c?.
Minik k?z Joyce küçük korkunç s?rr?n? saklamaya çal??mas?na ra?men ortaya ç?kmas?na engel olam?yor. Kusursuz görünümüne patlay?c?, kocaman, gürültülü ge?irmesi perde indiriyor. Joyce, dünyadaki en korkunç, y?k?c? ge?irtiye sahip k?z!
Herkes onun küçük s?rr?n? ö?renince onu eskisi gibi sevecekler mi? Joyce’u sadece kendisi oldu?u için! Hayata dair bu hikâye çocuklar?n kar?? kar??ya kald?klar? benzer olaylarla nas?l ba? edebileceklerini ö?retiyor. Hikaye erkek ve k?z çocuklar?na da hitap etmektedir. Ana karakterin k?z olmas? k?zlar?n, k?z?n inan?lmaz ge?irtisi erkeklerin ilgisini çekebilecek nitelikte.

Detalles

  • Editorial: GRANITE GATE MEDIA
  • Año de edición: 2016
  • ISBN: 9781633392014
  • Formato: EPUB
  • DRM Si