YOL NOTLAR? VEYA KALITEYI HERKES TA??YOR (ebook)

OSMAN MAVUS
YOL NOTLAR? VEYA KALITEYI HERKES TA??YOR ebook Tagus
Compartir:

YOL NOTLAR? VEYA KALITEYI HERKES TA??YOR (ebook)

OSMAN MAVUS

Bu notlar? okuyanlar?n istifadesi için haz?rlad?m?? hayat?m? çok farkl? ?irketlerde de?i?ik pozisyonlarda geçirdim ?u anda halen ba??nda oldu?um ?irkette analiz etti?im bu tecrübenin ?ekillenmesi için çal???yorum.Her?eyin ba??nda ba?ar?l? bir i? adam?n?n ta??d??? sorumlulukla milletine ,devletine ,ailesine,?irket ortaklar?na,çal??anlar?na her zaman daha fazla katma de?er katmas? gerekti?ine inan?n?yorum.Buda her zaman yenilenme ve de?i?imle mümkün olabiliyor.

Detalles

  • Editorial: BOOKRIX
  • Año de edición: 2015
  • ISBN: 9783736883451
  • Formato: EPUB
  • DRM Si